eTESTYeTESTY

Podmínky užívání služby:

Vzhledem k tomu, že uživatel ve smyslu podmínek je držitel živnostenského listu "Provozování autoškoly" je tuto skutečnost třeba ověřit vyplněním Vašeho IČ.
Po vyplnění a stisknutí tlačítka „Ověřit IČ“ můžete pokračovat v automatické registraci. Pokud nejste provozovatel autoškoly, potom automatická registrace nebude provedena.

Se smlouvou souhlasím

Vaše IČ: